Kuulata…et voolata kaasa elu loovates
helivoogudes,
milles tantsida oma Elutantsu.